/ Rejestracja Przypomnij hasło

Systemy wykrywania pożarów


 

Nieodłącznym elementem przy zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w środowisku pracy jest bezpieczeństwo pożarowe.

 

Czym jest ochrona przeciwpożarowa. Definicję tego stwierdzenia można znaleźć w ustawie o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. Brzmi ona następująco: Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez: Zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej

 

 

Zgodnie z § 28.1 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, jest wymagane w: budynkach handlowych lub wystawowych: a) jednokondygnacyjnych gdy ich strefa pożarowa jest większa niż 5 000 m2, b) wielokondygnacyjnych gdy ich strefa pożarowa jest większa niż 2 500 m2; Przykład: Galeria handlowa trzykondygnacyjna.

  obserwuj nas na Google+   poleć nas